zorgkundige

in Meulebeke

GVO is een woonzorgnetwerk met 10 onafhankelijke voorzieningen in West-Vlaanderen. Wat we delen is een gedegen expertise in zeer uitlopende zorgbehoeften binnen ouderenzorg. Wat ons bindt is hoe wij met mensen omgaan. Voor ons is het hierbij belangrijk te weten hoe iemand in het leven staat, hoe iemand zich voelt om te weten op welke manier wij kunnen helpen. Wanneer het moment komt waarop ouders eigenlijk de zorg nodig hebben waarmee zij ons hebben grootgebracht, dan zijn wij aan zet.

http://www.gvo.be/

zorgkundige

Samen met uw team, streeft u mee naar afgeSTEMde zorg, waarbij wij onze taken zoveel mogelijk afstemmen op de vroegere gewoontes en wensen van onze bewoners die centraal staan.

We werken samen in een nieuwbouw met als woonconcept healing environment: natuurwanden, binnentuinen, buitenterassen, veel natuur, veel(dimbaar) licht en dieren (alpacaweide), aanbod van animatie 7 op 7 dagen op elke woonwijk.

Wat wordt er van jou verwacht?

U hebt zin voor verantwoordelijkheid en hebt een hart voor ouderen.

U kan zelfstandig uw zorg-taken uitvoeren en kan ook in teamverband samenwerken met collega's en uw leidinggevende.

U rapporteert mondeling en schriftelijk.

U werkt ordelijk en deskundig met oog voor detailzorg.

U plaats de bewoner centraal en stemt uw zorg-taken af op de wensen/noden van de bewoner. U bevraagt en/of observeert de bewoner om te weten waar hij/zij op dat moment behoefte aan heeft, alvorens u begint met het uitvoeren van taken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de bewoner eerder nood heeft aan een babbel i.p.v. volledig gewassen te worden van kopt tot teen.

Wat bieden wij jou aan?

We bieden u:

Werken in een familiale sfeer, waarbij elk zichzelf kan en mag zijn.

Werken in een nieuw gebouw met heel veel licht, natuur, binnen - en buitentuinen, dimbaar licht, voldoende hulpmiddelen zoals tilliften, etc. Ons bouwconcept is 'healing environment'.

Een leuk team en een leidinggevende die er staat voor zijn team.

Inwerking, opleiding en coaching door uw leidinggevende en collega's.

Leer- en doorgroeikansen.

We zijn trots op ons werk en willen het goed doen. We streven naar afgeSTEMde zorg, waarbij wij onze zorg-taken zoveel mogelijk afstemmen op de vroegere gewoontes en wensen van onze bewoners.

We houden van inspraak en inbreng van medewerkers. Nieuwe en verfrissende ideeën waarderen we enorm.

Correcte verloning, overname relevante anciënniteit, maaltijdcheques, woonwerkverkeer- en fietsvergoeding, maaltijdvoordeel.

Exacte startdatum en jobtime is bespreekbaar.

Download bijlage(s)

Cookie beleid

Jobtoolz verzamelt anonieme gegevens voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Lees hier het cookiebeleid van Jobtoolz.

Privacy beleid

Met inachtneming van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de werving- en selectieprocedure. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen nodig is, of verder te bewerken. Ik verklaar dat de verstrekte informatie nauwkeurig is, en zo nodig is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Bijgevoegde bestanden bevatten naar mijn weten geen computervirussen of malware. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op direct marketing.

Lees hier het volledige privacybeleid van Jobtoolz