Verpleegkundige

in Meulebeke

GVO is een woonzorgnetwerk met 10 onafhankelijke voorzieningen in West-Vlaanderen. Wat we delen is een gedegen expertise in zeer uitlopende zorgbehoeften binnen ouderenzorg. Wat ons bindt is hoe wij met mensen omgaan. Voor ons is het hierbij belangrijk te weten hoe iemand in het leven staat, hoe iemand zich voelt om te weten op welke manier wij kunnen helpen. Wanneer het moment komt waarop ouders eigenlijk de zorg nodig hebben waarmee zij ons hebben grootgebracht, dan zijn wij aan zet.

http://www.gvo.be/

DE ZONNEWENDE MEULEBEKE

De Zonnewende vind je terug te midden het groen en toch nabij het centrum van Meulebeke. Eind 2019 nam de Zonnewende zijn intrek in prachtige nieuwe gebouwen. Dit huis werd voor 155 bewoners onmiddellijk een warme thuis. Naast vaste bewoners biedt De Zonnewende ook een kortverblijf en een centrum voor dagverzorging aan.

Wanneer je de Zonnewende binnenwandelt zal je merken dat hier rust en ruimte heerst. Buiten wordt in de Zonnewende letterlijk en figuurlijk binnengebracht. Bewust gebruik van kleuren en natuurlijke elementen zorgen voor een rustige sfeer. Maar bovenal de mensen die er wonen en werken brengen de ziel in dit unieke huis.

Wil je dit zelf beleven? Kom gerust binnen!

Bekijk zeker even onze facebookpagina, daar kan je een korte impressie van het leven in onze voorziening terugvinden: https://www.facebook.com/De-Zonnewende-Meulebeke-290820915022625

Wij zijn op zoek naar...

een verpleegkundige die instaat voor de zorg van onze zorgbehoevende ouderen en hen een aangename thuisomgeving tracht te bieden. Als verpleegkundige maak je deel uit van een kleinschalig multidisciplinair team en neem je de verpleegkundige verantwoordelijkheden op. Je plant en coördineert ze in samenwerking met je collega’s. Hierbij vertrek je steeds vanuit de alledaagse leefgewoontes, noden en wensen van onze bewoners. Je rapporteert aan de coördinator woonzorg die de eindverantwoordelijkheid draagt.

Wat wordt er van jou verwacht?

Je draagt ouderen een warm hart toe en bent bereid om mee te bouwen aan een warme zorgcultuur waarin de oudere centraal staat. Je bent afgestudeerd als verpleegkundige bachelor of HBO5. Je kan je vlot aanpassen aan veranderende omstandigheden en durft initiatief te nemen.

wat bieden wij jou aan...

  • Een contract van onbepaalde duur

  • Aaneengesloten shiften.

  • Een vaste vrije dag.

  • Exacte startdatum en jobtime is bespreekbaar.

  • Extralegale vergoedingen zoals maaltijdcheques, maaltijdvoordeel en woonwerkverkeer- en fietsvergoeding

  • Interessante verloning en overname van relevante anciënniteit

  • Bijscholing, leer- en doorgroeimogelijkheden.

  • Werken in een nauw samenwerkend, nauwgericht team

  • Ruimte voor eigen initiatief en inbreng. We vinden inspraak en mee denken heel belangrijk. Hiervoor hebben we o.a. een (verpleegkundige advies raad (V.A.R). in ons huis.

  • We werken samen in een nieuwbouw met als woonconcept healing environment: natuurwanden, binnentuinen, buitenterassen, veel natuur, veel(dimbaar) licht en dieren (alpacaweide), aanbod van animatie 7 op 7 dagen op elke woonwijk.

Download bijlage(s)

Cookie beleid

Jobtoolz verzamelt anonieme gegevens voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Lees hier het cookiebeleid van Jobtoolz.

Privacy beleid

Met inachtneming van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de werving- en selectieprocedure. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen nodig is, of verder te bewerken. Ik verklaar dat de verstrekte informatie nauwkeurig is, en zo nodig is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Bijgevoegde bestanden bevatten naar mijn weten geen computervirussen of malware. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op direct marketing.

Lees hier het volledige privacybeleid van Jobtoolz