Verpleegkundige

in Bulskamp

GVO is een woonzorgnetwerk met 10 onafhankelijke voorzieningen in West-Vlaanderen. Wat we delen is een gedegen expertise in zeer uitlopende zorgbehoeften binnen ouderenzorg. Wat ons bindt is hoe wij met mensen omgaan. Voor ons is het hierbij belangrijk te weten hoe iemand in het leven staat, hoe iemand zich voelt om te weten op welke manier wij kunnen helpen. Wanneer het moment komt waarop ouders eigenlijk de zorg nodig hebben waarmee zij ons hebben grootgebracht, dan zijn wij aan zet.

http://www.gvo.be/

SINT ANNA BULSKAMP

Sint Anna vzw is een modern woonzorgcentrum gelegen in het landelijke Veurne. In Sint Anna is het goed om te leven en goed om te wonen. Het woonzorgcentrum Sint-Anna beschikt over 82 verblijfseenheden, verdeeld in 5 woongroepen en een kortverblijf met 9 wooneenheden. Er wordt gewerkt volgens het principe kleinschalig genormaliseerd wonen. Alles wordt er aan gedaan om een huiselijke sfeer te creëren: samen koken, koffie zetten, bloemen verzorgen, tafels dekken… Je voelt je bij Sint Anna ongetwijfeld zeer snel thuis!

Bekijk zeker even onze facebookpagina, daar kan je een korte impressie van het leven in onze voorziening terugvinden: https://www.facebook.com/sintannabulskamp

Wij zijn op zoek naar...

een verpleegkundige die instaat voor de zorg van onze zorgbehoevende ouderen en hen een aangename thuisomgeving tracht te bieden. Als verpleegkundige maak je deel uit van een kleinschalig multidisciplinair team en neem je de verpleegkundige verantwoordelijkheden op. Je plant en coördineert ze in samenwerking met je collega’s. Hierbij vertrek je steeds vanuit de alledaagse leefgewoontes, noden en wensen van onze bewoners. Je rapporteert aan de coördinator woonzorg die de eindverantwoordelijkheid draagt.

Wat wordt er van jou verwacht?

Je draagt ouderen een warm hart toe en bent bereid om mee te bouwen aan een warme zorgcultuur waarin de oudere centraal staat. Je bent afgestudeerd als verpleegkundige A1 of HBO5. Je kan je vlot aanpassen aan veranderende omstandigheden en durft initiatief te nemen. Je kan ook vlot met de PC en het MsOfficepakket overweg.

wat bieden wij jou aan...

  • Een contract van onbepaalde duur

  • Extralegale vergoedingen zoals maaltijdcheques en fietsvergoeding

  • Correcte verloning volgens de de barema's van de sector en overname van relevante anciënniteit

  • Bijscholing

  • Werken in een nauw samenwerkend, nauwgericht team

  • Ruimte voor eigen initiatief en inbreng

Download bijlage(s)

Cookie beleid

Jobtoolz verzamelt anonieme gegevens voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Lees hier het cookiebeleid van Jobtoolz.

Privacy beleid

Met inachtneming van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de werving- en selectieprocedure. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen nodig is, of verder te bewerken. Ik verklaar dat de verstrekte informatie nauwkeurig is, en zo nodig is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Bijgevoegde bestanden bevatten naar mijn weten geen computervirussen of malware. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op direct marketing.

Lees hier het volledige privacybeleid van Jobtoolz