GVO is een woonzorgnetwerk met 10 onafhankelijke voorzieningen in West-Vlaanderen. Wat we delen is een gedegen expertise in zeer uitlopende zorgbehoeften binnen ouderenzorg. Wat ons bindt is hoe wij met mensen omgaan. Voor ons is het hierbij belangrijk te weten hoe iemand in het leven staat, hoe iemand zich voelt om te weten op welke manier wij kunnen helpen. Wanneer het moment komt waarop ouders eigenlijk de zorg nodig hebben waarmee zij ons hebben grootgebracht, dan zijn wij aan zet.

http://www.gvo.be/

Jobstudent @ Woonzorggroep GVO

Tot GVO behoren tien woonzorgcentra verspreid over West-Vlaanderen. In deze tien centra kunnen ouderen met een zorgvraag rekenen op onze kennis en expertise om hen bij te staan op het vlak van wonen en leven.

Opdat onze medewerkers ook even van een deugddoend verlof zouden kunnen genieten, zijn we op zoek naar enthousiaste jobstudenten die tijdens de zomermaanden ondersteuning kunnen bieden in deze teams:

⬜️ Als jobstudent in de zorg ondersteun je het zorgteam en sta je samen met je collega's in voor de dagelijkse verzorging en begeleiding van onze bewoners.

⬜️ Als jobstudent in het onderhoud ondersteun je het onderhoudsteam bij het onderhoud van de kamers van bewoners en gemeenschappelijke ruimten binnen het woonzorgcentrum.

⬜️ Als jobstudent in de keuken ondersteun je het keukenteam dat instaat voor het aanbieden van aangepaste, gezonde en lekkere maaltijden aan de bewoners van ons woonzorgcentrum.

Wat wordt er van jou verwacht?

⬜️ Student zorg: je volgt een zorgopleiding

⬜️ Student onderhoud: een specifieke opleiding is niet noodzakelijk

⬜️ Student keuken: een specifieke opleiding is niet noodzakelijk

gewenste ervaring

geen ervaring

Wat bieden we jou aan?

  • Een toffe dynamische studentenjob.

  • Je wordt tewerkgesteld met een studentencontract.

  • Een studentencontract met mooie voorwaarden.

  • De contractduur kan in onderling overleg bepaald worden.

Download bijlage(s)

Cookie beleid

Jobtoolz verzamelt anonieme gegevens voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Lees hier het cookiebeleid van Jobtoolz.

Privacy beleid

Met inachtneming van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de werving- en selectieprocedure. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen nodig is, of verder te bewerken. Ik verklaar dat de verstrekte informatie nauwkeurig is, en zo nodig is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Bijgevoegde bestanden bevatten naar mijn weten geen computervirussen of malware. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op direct marketing.

Lees hier het volledige privacybeleid van Jobtoolz