GVO is een woonzorgnetwerk met 10 onafhankelijke voorzieningen in West-Vlaanderen. Wat we delen is een gedegen expertise in zeer uitlopende zorgbehoeften binnen ouderenzorg. Wat ons bindt is hoe wij met mensen omgaan. Voor ons is het hierbij belangrijk te weten hoe iemand in het leven staat, hoe iemand zich voelt om te weten op welke manier wij kunnen helpen. Wanneer het moment komt waarop ouders eigenlijk de zorg nodig hebben waarmee zij ons hebben grootgebracht, dan zijn wij aan zet.

http://www.gvo.be/

Coördinator Innovatie en Ontwikkeling

Elisabeth aan Zee bevindt zich in het westerkwartier, een kleine drukke wijk in het midden van het bruisende Oostende. Veel van onze medewerkers zijn geboren en getogen in deze levendige Oostendse wijk. Vol passie staan ze in voor de zorg van ruim 123 bewoners (105 éénpersoonskamers, 4 zorgflats, 10 kamers in het centrum voor kortverblijf) en het dagverzorgingscentrum. In mei 2015 kreeg Sint Elisabeth aan Zee bovendien een nieuw kleedje. Een prachtige nieuwe infrastructuur die nog meer kansen biedt om warme zorg te realiseren. Naast dit ruim aanbod staat Elisabeth aan Zee ook in voor de zorgzekerheid van de 57 assistentiewoningen te COOST.

Wij zijn op zoek naar...

We zoeken voor Elisabeth aan zee een Coördinator Innovatie en Ontwikkeling. Hou je van de ouderenzorg en wil je samen met een enthousiast team de kwaliteit van zorg optimaliseren? Hou je van projectmatig werken maar bevind je je ook graag tussen de mensen. Dan is dit iets voor jou!

Wat wordt er van jou verwacht?

Als Coördinator Innovatie en Ontwikkeling detecteer je noden en hiaten, evenals sterktes en opportuniteiten, binnen onze organisatie. Op basis hiervan werk je verbeter- en borgingsprojecten uit, implementeer je deze en laat je ze naar het gewenste resultaat evolueren. Je doet dit steeds met het oog op kwaliteitsverbetering voor gebruiker, medewerker en organisatie. Je maakt de vertaalslag van groepsprojecten naar projecten die passen in de lokale cultuur van onze voorziening. Je kan je hiervoor oa beroepen op referentiepersonen die zich hebben vervolmaakt op specifieke terreinen. Kortom, je bent expert in verandering.

Als Coördinator Innovatie en Ontwikkeling coach je mensen doorheen verandering : je steunt, stuurt en stimuleert. Je moedigt mensen aan, motiveert hen, zet en houdt hen in beweging rond specifieke projecten. Je ontwikkelt de medewerkers zodat ze betere zorg kunnen verlenen.

Enerzijds functioneer je als Coördinator Innovatie en Ontwikkeling op niveau van de voorziening in een team van coördinatoren aangestuurd door de algemeen directeur. Daarnaast functioneer je eveneens in een groepsstructuur met andere coördinatoren Innovatie en Ontwikkeling die samen vanuit de woonzorggroep GVO worden ondersteund, op elkaar worden afgestemd en worden gecoördineerd. De Coördinator Innovatie en Ontwikkeling is dus enerzijds gericht op de uitbouw van de voorziening en participeert anderzijds ook aan de verdere ontwikkeling van de woonzorggroep.

We zoeken een master in een tak van de gezondheidszorg (verpleegkunde, beheer en beleid in gezondheidszorg, psychologie, kinesitherapie,...). Specifieke competenties op vlak van communicatie, groepswerking, ICT - skills en dataverwerking zijn een must. Ervaring is een pluspunt.

gewenste ervaring

drie tot vijf jaar ervaring

Wat bieden we jou aan:

  • Een contract van onbepaalde duur

  • Extralegale vergoedingen zoals maaltijdcheques en fietsvergoeding

  • Een groepsverzekering

  • Een mobiele telefoon met bijhorend abonnement, een laptop.

  • Correcte verloning volgens de de barema's van de sector en overname van relevante anciënniteit

  • Bijscholing

  • Werken in een nauw samenwerkend, nauwgericht team

  • Ruimte voor eigen initiatief en inbreng

Download bijlage(s)

Cookie beleid

Jobtoolz verzamelt anonieme gegevens voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Lees hier het cookiebeleid van Jobtoolz.

Privacy beleid

Met inachtneming van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de werving- en selectieprocedure. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen nodig is, of verder te bewerken. Ik verklaar dat de verstrekte informatie nauwkeurig is, en zo nodig is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Bijgevoegde bestanden bevatten naar mijn weten geen computervirussen of malware. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op direct marketing.

Lees hier het volledige privacybeleid van Jobtoolz